Sezon 2018 zbliża się ku końcowi..

Nareszcie.. Powoli kończę sezon i rozpoczynam przygotowanie do zimy. Niestety wcześniejsza susza i obecne od tygodnia deszcze sprawiają, że nie należy dalej czekać. Rodziny przestały się rozwijać, panuje głód w ulach. Wyłączając pasieki stacjonujące na gryce i kilka uli wielkopolskich, które zaraz po przeglądach zostaną wywiezione na pożytek nawłociowy, reszta pasieki od wczoraj układana jest […]